Władze Klubu wybrane na Walnym Zebraniu Sprwozdawczo - Wyborczym w dniu 17 lutego 2022 roku.

Zarząd Klubu

LP Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Ryszard Rurka
2 Wiceprezes Wiesława Kil
3 Skarbnik Gertruda Biechowiak
4 Sekretarz Jolanta Swiderska
5 Członek Zarządu Andrzej Szymański

Komisja Rewizyjna

LP Funkcja Imię i nazwisko
1 Przewodnicząca Dorota Łonowska
2 Wiceprzewodnicząca Jolanta Walkowiak
3 Członek Komisji Mieczysław Gano