Władze Klubu, wybrane na Walnym Zebraniu w dniu 12 stycznia 2017 roku.

Zarząd Klubu i Komisja Rewizyjna

LP Funkcja Imię i nazwisko
1 Prezes Klubu Ryszard Rurka
2 Wiceprezes Klubu Jolanta Walkowiak
3 Skarbnik Klubu Gertruda Biechowiak
4 Sekretarz Klubu Zofia Buczak
5 Członek Zarządu Andrzej Szymański
LP Funkcja Imię i nazwisko
1 Przewodnicząca Komisji Jolenta Świderska
2 Wiceprzewodnicząca Komisji Dorota Łonowska
3 Członkini Komisji Izabela Szymczak