WIELKOPOLSKA KOMISJA TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK

Informacje dla Przodowników Turystyki Kolarkiej

XVIII Wielkopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK odbył się w Pile, w dniach 1 - 4 października 2020r.

Sprawozdanie: strona pierwsza, strona druga i strona trzecia


Wykaz Wielkopolskich Szkoleniowych Zlotów Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK

Skład Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej


W najbliższych latach, Wielkopolskie Szkoleniowe Zloty Przodowników Turystyki Kolarskiej, będą zorganizowane przez następujące Oddziały PTTK:


Obok w wykazie znajdują się nazwiska 129 przodowników t.kol.z Oddziałów PTTK w Wielkopolsce, którzy aktualnie należą do PTTK, mają opłacone składki, oraz zgodnie z Regulaminem Przodownika TKol. byli zweryfikowani i mają potwierdzenie w legitymacji.


Znaczek Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej można nabyć w Oddziale Poznańskim PTTK ma Starym Rynku 90. Cena 17 zł za sztukę. Znaczek można także kupić u kol. Ryszarda Rurki, który zajmuje się jego wysyłką. Aby otrzymać znaczek pocztą tradycyjną należy na podane niżej konto bankowe, przelać kwotę 24.05 zł. (17 zł znaczek, 5,90 zł koszt poleconej przesyłki pocztowej i 1,15 zł koperta).

Konto: Ryszard Rurka 50 1020 5558 1111 1357 7400 0083 INTELIGO PKO BP.