Galeria KTR Sigma Poznań

Ogólnopolski Zlot "Rowerem przez Parki Krajobrazowe Wielkopolski" - Park Krajobrazowy im. gen. Dezyderego Chłapowskiego - Cichowo 30.06 do 3.07.2022 r.(foto: Teresa Przybylska, Sławomir Ostrowski, Ryszard Rurka.)