Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd Rowerowy Instytutu Pamięci Narodowej "Ścieżkami historii. Śladami II wojny światowej" 10.08.2019 (foto: Ryszard R.)