Galeria KTR Sigma Poznań

W wycieczce klubowej do Biedruska wzięło udział 9 osób. Na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Biedrusku odsłonięto uroczyście pierwszy w Polsce Panteon Powstania Wielkopolskiego. W centralnym punkcie Panteonu stanął okazały pomnik z wieloma symbolami. Pomnik przedstawia orła, który zerwał pętający go łańcuch. Na nim umieszczono płaskorzeźbę powstańca z biało-czerwoną rozetką na piersi oraz twarze innych uczestników zrywu. Niżej znajdują się herby powiatów wraz z gminami, biorącymi udział w Powstaniu oraz podobizny dowódców: generała Stanisława Taczaka i gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego na tle profili przywódców Polski Niepodległej: Ignacego Jana Paderewskiego i Józefa Piłsudskiego. Wokół pomnika zbudowano ścieżkę edukacyjną, składającą się z 30 tablic, na których w przystępny sposób opisano udział poszczególnych powiatów w Powstaniu, przedstawiono kluczowe dla Powstania postaci, wydarzenia i bitwy.

Wycieczka do Biedruska - Panteon Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919, 28.07.2019 (foto:Ryszard R.)