Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd O/PTTK Rataje z metą w Pecnej - 11.05.2019 r. (foto: Mieczysław G. i Włodzimierz M.)