Galeria KTR Sigma Poznań

Wycieczka piesza i rowerowa do Radojewa i Biedruska - 24.02.2019r. (foto: Teresa P. Ryszard R.)

Wycieczka piesza i rowerowa do Radojewa i Biedruska - 24.02.2019. Radojewo - kiedyś wieś nalężąca do klasztoru cysterek, później do niemieckiego rodu von Treskov - dziś jest to część Poznania. Na przedwiośniu kwitną tu ranniki zimowe, i to one są celem naszych wycieczek. Pałac wybudowano w 1825 roku, obecnie popada w ruinę. W parku znajdujemy kopiec widokowy ze sztuczną ruiną, kiedyś można było obserwować widoki za rzeką Wartą. Jest tu też niewielki cmentarz rodzinny, jak wszystko jest zaniedbany i ulega ciągłej dewastacji. Można tu znaleźć pozostałości zbiorników wodnych, które kiedyś zostały obsadzone platanami, dziś są to imponujące pomniki przyrody. Druga część wycieczki prowadziła Nadwarciańskim Szlakiem Rowerowym do Biedruska (ok. 8 km). W pałacu od 2014 roku działa Muzeum Wojskowe i Architektury Wnętrz, po którym oprowadzili nas i opowiedzieli właściciele pałacu. Informacje o pałacu w Biedrusku