Galeria KTR Sigma Poznań

Wycieczka rowerowa do Biedruska - 27.11.2016

Na zbiórkę przyjechało tylko 4 osoby. Zgodnie z zapowiedzią pojechaliśmy Rowerowym Szlakiem Nadwarciańskim do Biedruska. Po przerwie w kawiarence Motylarnia, pojechaliśmy przez "Poligon Biedrusko", odwiedzając miejsca po byłych miejscowościach: Chojnica, Glinno i Łagiewniki.