Galeria KTR Sigma Poznań

Wycieczka rowerowa do Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - 18.09.2016 (foto: R. Rurka)