Galeria KTR Sigma Poznań

Wycieczka rowerowa do Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie - 17.07.2016 (foto: R. Rurka)