Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd im. Pawła Edmunda Strzeleckiego z metą w Głuszynie 29.X.2011(foto: W. Miężał i R. Rurka)