Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd Koła PTTK ,,Łaziki" w Swarzędzu ,,Dokarmiamy zwierzęta" z metą przy leśniczówce k/Gruszczyna (foto: W. Miężał i R. Rurka)