Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd z okazji 20-lecia Szlaku Cysterskiego (foto: W. Miężał)