Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd im. Franciszka Ja¶kowiaka do Radojewa 12.06.2010 (foto: W. Miężał)