Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd do Śnieżycowego Jaru 27.03.2010 (foto: R. Rurka)