WIELKOPOLSKA KOMISJA TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK

Informacje dla Przodowników Turystyki Kolarkiej

XVIII Wielkopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK odbył się w Pile, w dniach 1 - 4 października 2020r.

Sprawozdanie: strona pierwsza, strona druga i strona trzecia


Wykaz Wielkopolskich Szkoleniowych Zlotów Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK

Skład Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej


W najbliższych latach, Wielkopolskie Szkoleniowe Zloty Przodowników Turystyki Kolarskiej, będą zorganizowane przez następujące Oddziały PTTK:


Obok w wykazie znajdują się nazwiska 129 przodowników t.kol.z Oddziałów PTTK w Wielkopolsce, którzy aktualnie należą do PTTK, mają opłacone składki, oraz zgodnie z Regulaminem Przodownika TKol. byli zweryfikowani i mają potwierdzenie w legitymacji.


Znaczek Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej można nabyć w Oddziale Poznańskim PTTK ma Starym Rynku 90. Cena 17 zł za sztukę. Znaczek można także kupić u kol. Ryszarda Rurki, który zajmuje się jego wysyłką. Aby otrzymać znaczek pocztą tradycyjną przesłać kwotę 24.05 zł. (17 zł znaczek, 5,90 zł koszt poleconej przesyłki pocztowej i 1,15 zł koperta).