WIELKOPOLSKA KOMISJA TURYSTYKI KOLARSKIEJ PTTK

Informacje dla Przodowników Turystyki Kolarkiej

XX Wielkopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK odbędzie się w dniach 29 wrzesnia do 2 października 2022 roku. Bazą będzie Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sierakowie. Organizatorem jest Klub Turystyki Rowerowej "SIGMA" przy Oddziale Poznanskim PTTK.XIX Wielkopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK odbył się w Wągrowcu w dniach 30 września do 3 października 2021r.

Sprawozdanie


Wykaz Wielkopolskich Szkoleniowych Zlotów Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK


Skład Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej


W najbliższych latach, Wielkopolskie Szkoleniowe Zloty Przodowników Turystyki Kolarskiej będą zorganizowane przez następujące Oddziały PTTK:


Obok w wykazie znajdują się nazwiska 127 przodowników t.kol.z Oddziałów PTTK w Wielkopolsce, którzy aktualnie należą do PTTK, mają opłacone składki, oraz zgodnie z Regulaminem Przodownika TKol. byli zweryfikowani i mają potwierdzenie w legitymacji.


Znaczek Wielkopolskiej Komisji Turystyki Kolarskiej można nabyć w Oddziale Poznańskim PTTK ma Starym Rynku 90. Cena 20 zł za sztukę. Znaczek można także kupić u kol. Ryszarda Rurki, który zajmuje się jego wysyłką. Aby otrzymać znaczek pocztą tradycyjną przesłać kwotę 27.05 zł. (20 zł znaczek, 5,90 zł koszt poleconej przesyłki pocztowej i 1,15 zł koperta).