Galeria KTR Sigma Poznań

Krzysztof Gołębiowski z Czeskimi przyjaciółmi - Austria (foto: K. Gołębiowski)