Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd "Jesień Kolarska" do Biedruska 26.09.2009 (foto W. Miężał)