Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd Radia Merkury do Uzarzewa 8.05.2009 (foto W. Miężał)