Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd Śladami Pawła Edmunda Strzeleckiego 15.11.2008 (foto W. Miężał)