Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd rowerowy od źródeł do ujścia Wisły 2008 cz. II (foto W. Kil)