Galeria KTR Sigma Poznań

Rajd rowerowy od źródeł do ujścia Wisły 2008 cz. I (foto R. Rurka)