Galeria KTR Sigma Poznań

Wędrówka po sierowskim Parku Krajobrazowym 25.06.2008 cz. 2 (foto C. Bandosz)